Radiant Warmer เครื่องให้ความอบอุ่นทารกด้วยการแผ่รังสีความร้อน

เครื่องให้ความอบอุ่นทารกด้วยการแผ่รังสีความร้อน

(Radiant Warmer)

 

คุณสมบัติทั่วไป

 

 1. เป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกด้วยการแผ่รังสีความร้อน แบบเคลื่อนที่ได้ด้วยล้อ 4 ล้อ และสามารถ    ล็อกได้ 2 ล้อ
 2. มีโคมไฟแสงสว่างและ ชุดให้ความร้อน แบบอินฟราเรดฮีตเตอร์ อยู่ด้านบนของเครื่อง
 3. มีหลอดไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่องและบอกให้ทราบถึงการทำงานของชุดให้ความร้อน
 4. ควบคุมอุณหภูมิด้วยวงจรอิเล็กทรอนิคส์ และสามารถเลือกระดับการควบคุมอุณหภูมิได้ตามต้องการ
 5. สามารถแสดงค่าอุณหภูมิบริเวณตัวเด็ก และอุณหภูมิที่ตั้งไว้ เป็นแบบตัวเลข LED จำนวน 3 หลัก
 6. รับประกันคุณภาพ 12 เดือน
 7. เป็นผลิตภัณฑ์  ประเทศไทย

 

คุณสมบัติทางเทคนิค

 

 1. ชุดให้ความร้อนเป็นแบบอินฟราเรดฮีตเตอร์ขนาด  650 วัตต์
 2. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่  5°C เหนืออุณหภูมิห้อง   ถึง  40°C
 3. ตัวตรวจวัดอุณหภูมิเป็นแบบ Electronic Sensor ชนิดติดกับตัวเด็ก ที่ให้ความถูกต้องและแม่นยำ
 4. สามารถแสดงผลอุณหภูมิที่ตัวเด็กและอุณหภูมิที่ตั้งไว้แบบ LED 7 segments จำนวน 3 หลัก        

     มีความละเอียด 0.1°

           5.มีหลอดไฟแสงสว่างฟลูออเรสเซนต์  จำนวน 2 หลอด  ติดอยู่ส่วนบน

           6.ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์  50 ไซเกิ้ล

    7.   เครื่องมือผ่านการตรวจสอบ และรายงานผล ระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ตามมาตรฐาน IEC 60601-1 

    8.   เครื่องมือผ่านการสอบเทียบ และรายงานผล ค่าอุณหภูมิ   ก่อนนำส่ง


Visitors: 45,747