เครื่องอุ่นสารละลาย WS-02

     

 

รายละเอียด

เครื่องอุ่นสารละลาย รุ่น WS 02

 

            

 

 

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นเครื่องสำหรับอุ่นสารละลาย ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า  30  ขวดโดยใช้ความร้อน
 2. สามารถปรับอุณหภูมิในการอุ่นสารละลายได้ตั้งแต่5°Cเหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 50°Cพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ด้วย ไมโครโปรเซสเซอร์
  1. สามารถใช้งานได้ทั้งแบบกำหนดเวลา หรือแบบต่อเนื่อง
  2. เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศไทย รับประกัน 1 ปี

 

คุณสมบัติทางเทคนิค

 1. ตู้ทำด้วยสเตนเลส 2 ชั้น กรุด้วยฉนวนความร้อน  ด้านหน้าเป็นประตูกระจกใสทนความร้อน ปิด- เปิดได้ สามารถมองเห็นสิ่งของที่ต้องการอุ่นได้       
 2. มีระบบหมุนเวียนความร้อนภายในตู้ ตามแนวตั้ง เป็นแบบพัดลมเป่าความร้อนจากส่วนบนลงสู่ ส่วนล่างของตู้ และหมุนเวียนนำความร้อนกลับมาใช้งานอีก ทำให้ความร้อนแพร่ไปได้ทั่วทั้งตู้อย่างรวดเร็วรักษาอุณหภูมิได้ คงที่  และประหยัดพลังงาน  มี แผ่นกรองอากาศร้อน ที่หมุนเวียนกลับในระบบ
 3. สามารถแสดงค่า อุณหภูมิที่ควบคุม และ อุณหภูมิจริง ภายในตู้ เป็นตัวเลข ควบคุมการทำงาน ด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ที่สามารถเลือกรูปแบบการควบคุมได้  และมีสัญญาณไฟแสดงสภาวะการทำงานของเครื่อง

           4. สามารถเลือกใช้งานได้ 2 แบบ คือ  แบบกำหนดเวลา หรือ  แบบต่อเนื่อง     

           5. มีชุดทำความร้อนขนาดประมาณ 800 วัตต์ ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเกิ้ล

           6. ขนาดของตู้  กว้างประมาณ 65 ซ.ม. ลึกประมาณ 62 ซ.ม. สูงประมาณ 80 ซ.ม.

           7. มีอุปกรณ์มาตรฐานดังนี้

               7.1  ชั้นตะแกรงสเตนเลสวางอุปกรณ์  จำนวน  2  ชั้น

               7.2  ถาดรองน้ำสเตนเลส                จำนวน 1 ใบ

           8. เครื่องมือผ่านการตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้า มาตรฐาน IEC 60601-1  พร้อมส่งรายงาน

           9. เครื่องมือต้องผ่านสอบเทียบค่าอุณหภูมิ  ส่งมอบพร้อมใบรายงานผล

 

 


 • ws-11.jpg
  รายละเอียด เครื่องอุ่นสารละลายรุ่น WS 01 คุณสมบัติทั่วไป เป็นเครื่องสำหรับอุ่นสารละลาย ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 70 ขวด โดยใช้ความร้อน สามารถปรับอุณหภูมิในการอุ่นสารละลายได้ตั้งแ...
Visitors: 46,713