เครื่องอุ่นสารละลาย WS-01

   

รายละเอียด

เครื่องอุ่นสารละลาย รุ่น WS 01

 

          

 

  คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นเครื่องสำหรับอุ่นสารละลาย ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า  70  ขวด  โดยใช้ความร้อน
 2. สามารถปรับอุณหภูมิในการอุ่นสารละลายได้ตั้งแต่5°Cเหนืออุณหภูมิห้อง ถึง  50°Cพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ด้วย ไมโครโปรเซสเซอร์
  1. สามารถใช้งานได้ทั้งแบบกำหนดเวลา หรือแบบต่อเนื่อง
  2. เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศไทย รับประกัน 1 ปี

 

 คุณสมบัติทางเทคนิค

 1. ตู้ทำด้วยสเตนเลส 2 ชั้น กรุด้วยฉนวนความร้อน  ด้านหน้าเป็นประตูกระจกใสทนความร้อน ปิด- เปิดได้ สามารถมองเห็นสิ่งของที่ต้องการอุ่นได้       
 2. มีระบบหมุนเวียนความร้อนภายในตู้ ตามแนวตั้ง เป็นแบบพัดลมเป่าความร้อนจากส่วนบนลงสู่ ส่วนล่างของตู้ และหมุนเวียนนำความร้อนกลับมาใช้งานอีก ทำให้ความร้อนแพร่ไปได้ทั่วทั้งตู้อย่างรวดเร็วรักษาอุณหภูมิได้ คงที่  และประหยัดพลังงาน  มี แผ่นกรองอากาศร้อน ที่หมุนเวียนกลับในระบบ
 3. สามารถแสดงค่า อุณหภูมิที่ควบคุม และ อุณหภูมิจริง ภายในตู้ เป็นตัวเลข ควบคุมการทำงาน ด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์             ที่สามารถเลือกรูปแบบการควบคุมได้  และมีสัญญาณไฟแสดงสภาวะการทำงานของเครื่อง

           4. สามารถเลือกใช้งานได้ 2 แบบ คือ  แบบกำหนดเวลา หรือ  แบบต่อเนื่อง     

           5. มีชุดทำความร้อนขนาดประมาณ 1000 วัตต์ ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเกิ้ล

           6. ขนาดของตู้ภายนอก  กว้างประมาณ 80 ซ.ม. ลึกประมาณ 60 ซ.ม. สูงประมาณ 150 ซ.ม.

           7. มีอุปกรณ์มาตรฐานดังนี้

               7.1 ชั้นตะแกรงสเตนเลส  วางอุปกรณ์          จำนวน     3  ชั้น

               7.2 ถาดรองน้ำสเตนเลส                           จำนวน      1 ใบ

           8. เครื่องมือผ่านการตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้า มาตรฐาน IEC 60601-1  พร้อมส่งรายงาน

           9. เครื่องมือต้องผ่านสอบเทียบค่าอุณหภูมิ  ส่งมอบพร้อมใบรายงานผลการสอบเทียบ


 • ws21.jpg
  รายละเอียด เครื่องอุ่นสารละลายรุ่น WS 02 คุณสมบัติทั่วไป เป็นเครื่องสำหรับอุ่นสารละลาย ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 ขวดโดยใช้ความร้อน สามารถปรับอุณหภูมิในการอุ่นสารละลายได้ตั้...
Visitors: 46,713