TD-05 ตู้อบแห้งสายเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ Tube Dryer

มรายละเอียด

เครื่องอบแห้งสายเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ

TUBE  DRYER     รุ่น TD 05

 

            คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นเครื่องสำหรับอบแห้ง สายยาง สายเครื่องช่วยหายใจ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาด 50 มม. อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่น ๆ โดยใช้ความร้อน  มีขนาดความจุภายใน ไม่น้อยกว่า 1200 ลิตร
  2. สามารถปรับอุณหภูมิในการอบแห้งได้ตั้งแต่  5°C เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 80°C พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ด้วย ไมโครโปรเซสเซอร์  
  3. สามารถใช้งานได้ทั้งแบบกำหนดเวลา หรือแบบต่อเนื่อง
  4. เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศไทย รับประกัน 1 ปี
  5. ตู้ทำด้วยสเตนเลส 2 ชั้น กรุด้วยฉนวนความร้อน  ด้านหน้าเป็นประตูกระจกใส หนา 5 มม. ทนความร้อน ปิด- เปิดได้ จำนวน 2 บานสามารถมองเห็นสิ่งของที่อบแห้งได้ และสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยล้อ 4 ล้อ   สามารถล็อกให้อยู่กับที่ได้ 2 ล้อ 
  6. มีระบบหมุนเวียนความร้อนภายในตู้ ตามแนวตั้ง เป็นแบบพัดลมเป่าความร้อนจากส่วนบนลงสู่ ส่วนล่างของตู้ ลมร้อนวิ่งผ่านภายในสาย และหมุนเวียนนำความร้อนกลับมาใช้งานอีก ทำให้ความร้อนแพร่ไปได้ทั่วทั้งตู้อย่างรวดเร็วรักษาอุณหภูมิได้ คงที่  และประหยัดพลังงาน  มี แผ่นกรองอากาศร้อน
  7. สามารถแสดงค่า เวลา และ อุณหภูมิที่ควบคุม และ อุณหภูมิจริง ภายในตู้ เป็นตัวเลข ควบคุมการทำงาน ด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ที่สามารถเลือกรูปแบบการควบคุมได้  และมีสัญญาณไฟแสดงสภาวะการทำงานของเครื่อง
  8. สามารถเลือกใช้งานได้ 2 แบบ คือ  แบบกำหนดเวลา (Automatic)  หรือ  แบบต่อเนื่อง (Manual)
  9. มีแผ่นกรองอากาศร้อน สามารถถอดทำความสะอาดได้
  10. มีระบบตัดไฟฟ้า (เบรกเกอร์)  เมื่อมีไฟฟ้ารั่วไหลเกิน   15 mA.     

         คุณสมบัติทางเทคนิค

6.    สามารถอบแห้งสายเครื่องช่วยหายใจ พร้อมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ หรือ อุปกรณ์สเตนเลส ในเวลา เดียวกัน 

7.   มีชุดทำความร้อนขนาดประมาณ 2,000 วัตต์  ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเกิ้ล

8.   ขนาดของตู้ภายใน  กว้างประมาณ 145 ซ.ม. ลึกประมาณ 55 ซ.ม. สูงประมาณ 155 ซ.ม. หรือ ความจุไม่น้อยกว่า 1200 ลิตร

9.   มีอุปกรณ์มาตรฐานดังนี้

      9.1  ชั้นตะแกรงสเตนเลส  วางอุปกรณ์สำหรับอบแห้ง                 จำนวน   5  ชั้นเต็มตู้

   9.2  ถาดสำหรับเสียบสาย                                                       จำนวน  2  ถาด

   9.3  ถาดรองรับน้ำสแตนเลส                                                    จำนวน  2  ถาด

10. มีหนังสือคู่มือการใช้งาน    จำนวน 1 เล่ม

11.  เครื่องมือผ่านการตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้า มาตรฐาน IEC 60601-1 

      พร้อมใบรายงานผลการตรวจสอบ

12. เครื่องมือผ่านการสอบเทียบค่าอุณหภูมิ  ส่งมอบพร้อมใบรายงานผลการสอบเทียบ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 47,973