Digital Thermometer รุ่น DT-1 (แสดงผลเฉพาะอุณหภูมิเท่านั้น)

 Digital  Thermometer

รุ่น  DT-1  ผลิตภัณฑ์  KI&BNT

  คุณสมบัติทั่วไป

    - แสดงผลด้วยจอ LCD ขนาด 2 บรรทัด  โดยจะทำการแสดงผลที่วัดได้อย่างต่อเนื่อง

    - สามารถวัดอุณหภูมิภายนอกได้ไกล  โดยสายโพรบมีความยาวถึง 3 เมตร

    - มีการออกแบบเพื่อใช้วัดอุณหภูมิตู้เย็นโดยเฉพาะ  สามารถเกาะเข้ากับตัวถังตู้เย็นได้ง่ายและ

       ปราศจาก การรั่วไหลของความเย็นออกมาภายนอก

    - สามารถติดตั้งได้ถึง 3 รูปแบบ  คือติดตั้งโดยวางไว้บนพื้นโต๊ะ,  ยึดติดกับตะปูบนฝาผนังหรือเกาะติดบน ตู้เย็นด้วยแม่เหล็ก

       ด้านหลังเครื่อง

    - เป็นผลิตภัณฑ์ ประเทศจีน

คุณสมบัติเฉพาะ

   - ย่านการวัดอุณหภูมิตั้งแต่ –50°C  ถึง + 70°C

   - สภาวะแวดล้อมการใช้งานตั้งแต่ –10°C  ถึง + 50°C

   - ความแน่นอนของการวัด  ±1°C  (–30°C  ถึง + 50°C)

   - แหล่งจ่ายไฟ  แบตเตอรี่อัลคาไลน์(1.5 โวลต์)  จำนวน 1 ก้อน

คู่มือการใช้งาน  Digital  Thermometer

รุ่น  DT-1

  - ไม่ควรให้โพรบวัดอุณหภูมิภายนอกโดนแสงแดด  เพื่อหลีกเลี่ยงค่าอุณหภูมิภายนอกในช่องแสดงผลเกิน

  - เมื่อใช้วัดอุณหภูมิในตู้เย็น  ตัวเซ็นเซอร์ไม่ควรวางในบริเวณที่มีอาหารแช่อยู่เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะมีผลต่อค่าที่วัดได้

  - ห้ามนำตัวเครื่องวัดอุณหภูมิไปวางไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง

  - ไม่ควรนำตัวเซ็นเซอร์วางไว้ในบริเวณที่มีของเหลวหรือแก๊สที่กัดกร่อนตัวเซ็นเซอร์ได้

  - เมื่อวางตัวเซ็นเซอร์ใกล้กับตัวเครื่องวัดอุณหภูมิ  ค่าอุณหภูมิทั้งสองที่แสดงอาจจะแตกต่างกันมาก  ทั้งนี้เนื่องมาจากความไวต่อ      อุณหภูมิของตัวเซ็นเซอร์ที่ต่างกัน  ซึ่งไม่ได้หมายความว่าอุณหภูมิที่วัดได้ไม่ถูกต้อง

  - เมื่ออุณหภูมิที่วัดได้สูงเกิน  70°C จอแสดงผลLCD จะแสดงค่า H°C  และเมื่ออุณหภูมิที่วัดได้ต่ำกว่า -50°C จอแสดงผลLCD จะแสดงค่า L°C 

  - เมื่อเครื่องวัดอุณหภูมิถูกขัดจังหวะอย่างรุนแรงอาจจะทำให้การทำงานชะงักชั่วขณะ  แต่จะสามารถกลับมาทำงานได้ปกติภายในเวลา 2 วินาที

  - เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่น้อยกว่า 1.2 โวลต์  ความแม่นยำของการวัดจะลดลง

  - กรุณาใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ที่มีคุณภาพ  ถ้าเครื่องวัดอุณหภูมิไม่มีการใช้งานบ่อยควรถอดแบตเตอรี่ออกทุกครั้งและกรุณาทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้ถูกที่

 

     

ให้ติดตั้งตัวเครื่องไว้ภายนอกตู้เย็น  เท่านั้น

ห้ามนำติดภายในตู้เย็นเด็ดขาด

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


  • Digital Thermometer and Hygrometer รุ่น DT – 3 ผลิตภัณฑ์ KI&BNT คุณสมบัติทางเทคนิค 1. แสดงผลด้วยจอ LCD ขนาด 3 บรรทัด บรรทัดที่ 1 แสดงค่าอุณหภูมิที่วัดด้วย S...

  • 2013722233126430.jpg
    Digital Thermometerรุ่นHTC-1ผลิตภัณฑ์KI&BNT คุณสมบัติทางเทคนิค 1.เป็น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตัวเลขเหมาะสำหรับติดตั้งในห้องที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 2.แสดงผลด้...

  • 41dfiOfJg1L.jpg
    Digital Thermometerรุ่น HTC-2ผลิตภัณฑ์ KI&BNT คุณสมบัติทางเทคนิค 1.เป็น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตัวเลขเหมาะสำหรับติดตั้งในห้องที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 2.แสดงผล...
Visitors: 46,713