(ปิดหน้าต่าง)

คู่มือการสอบเทียบ

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดทล่าสุด
1 เครื่องเฝ้าระวังผู้ป่วย (Patient Monitor)   03-Sep-2018
2 เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator)   14-Sep-2016
3  เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)   03-Apr-2018
4  เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator)   14-Sep-2016
5  เครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้า (Electrosurgical Units)   03-Sep-2018
6  เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiograph)   03-Sep-2018
7  เครื่องวัดความดัน (Blood Pressure)   17-Sep-2016
8  เครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหูแบบอินฟราเรด (Infrared Ear Thermometers)   17-Sep-2016
9  เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบไฟฟ้าซึ่งแสดงค่าอุณหภูมิสูงสุด (Clinical Electrical Thermometerswith Maximum Device)   06-May-2017
10  เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบไฟฟ้าสำหรับวัดค่าต่อเนื่อง (Clinical Electrical Thermometersfor Continuous Measurement)      06-May-2017
11  เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด (Therapeutic Ultrasound)   25-Jan-2019
12  ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด (Infant incubator)   23-Jun-2017

อ้างอิง: คู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ (Testing Procedures for Medical Measuring Devices)

กองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Visitors: 274,430