(ปิดหน้าต่าง)

Pressure Meters

เครื่องวัดแรงดัน บวก/ลบ สำหรับสอบเทียบ Sphygmomanometer แบบปรอทและเข็ม, Vacuum Regulator, Pressure Gauge, Mobile Suction

 • DPM-2001.jpg
  เครื่องวัดแรงดัน รุ่น DPM-2001 เป็นหนึ่งใน DPM-2000 Series โดยมี Feature หลักๆดังนี้ ช่วงการวัด -13.50 ถึง 100 psi (-698 ถึง 5171 mmHg) Accuracy 0.1% Full scale มีหน่วยการวัด PS...

 • DPM-2001PLUS.jpg
  เครื่องวัดแรงดัน รุ่น DPM-2001PLUS เป็นหนึ่งใน DPM-2000 Series โดยมี Feature หลักๆดังนี้ ช่วงการวัด -13.50 ถึง 100 psi (-698 ถึง 5171 mmHg) Accuracy 0.1% Full scale มีหน่วยการวั...

 • DPM-2100.jpg
  เครื่องวัดแรงดัน รุ่น DPM-2001PLUS เป็นหนึ่งใน DPM-2000 Series โดยมี Feature หลักๆดังนี้ ช่วงการวัด -13.50 ถึง 100 psi (-698 ถึง 5171 mmHg) Accuracy 0.1% Full scale มีหน่วยการวั...

 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับมาตรฐาน IEC

 • วิเคราะห์การทำงานของเครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) และ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker)

 • จำลองสัญญาณชีพสำหรับทดสอบเครื่อง Bedside Monitor, Digital Blood Pressure (NIBP) และ Sphygmomanometer (เครื่องวัดแรงดันแบบปรอท และแบบเข็ม) เปรียบเทียบ NIBP Series แต่ละรุ่น Fea...

 • เครื่องจำลองสัญญาณชีพสำหรับทดสอบ Electrocardiograph, Patient Monitor, Bedside Monitor

 • เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่อง Infusion Pump และ Syringe Pump

 • เครื่องมือสำหรับสอบเทียบ Oxygen Flow Meter, Air Flow Meter, Rotameter มีความละเอียดสูง

 • เครื่องสอบเทียบเครื่อง Ultrasound Therapy
Visitors: 274,489