(ปิดหน้าต่าง)

Patient Simulators

เครื่องจำลองสัญญาณชีพสำหรับทดสอบ Electrocardiograph, Patient Monitor, Bedside Monitor

  • เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับมาตรฐาน IEC

  • วิเคราะห์การทำงานของเครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) และ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker)

  • จำลองสัญญาณชีพสำหรับทดสอบเครื่อง Bedside Monitor, Digital Blood Pressure (NIBP) และ Sphygmomanometer (เครื่องวัดแรงดันแบบปรอท และแบบเข็ม) เปรียบเทียบ NIBP Series แต่ละรุ่น Fea...

  • เครื่องวัดแรงดัน บวก/ลบ สำหรับสอบเทียบ Sphygmomanometer แบบปรอทและเข็ม, Vacuum Regulator, Pressure Gauge, Mobile Suction

  • เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่อง Infusion Pump และ Syringe Pump

  • เครื่องมือสำหรับสอบเทียบ Oxygen Flow Meter, Air Flow Meter, Rotameter มีความละเอียดสูง

  • เครื่องสอบเทียบเครื่อง Ultrasound Therapy
Visitors: 274,454