(ปิดหน้าต่าง)

NIBP Simulators

จำลองสัญญาณชีพสำหรับทดสอบเครื่อง Bedside Monitor, Digital Blood Pressure (NIBP) และ Sphygmomanometer (เครื่องวัดแรงดันแบบปรอท และแบบเข็ม)

เปรียบเทียบ NIBP Series แต่ละรุ่น
 Features 1010 1020 1030 1040
 NIBP Sim Included Included Included Included
 Manometer Included Included Included Included
 SpO2 Ready Optional Optional Optional Optional
 ECG Sim N/A Included Included Included
 Patient Sim N/A N/A Included Included
 Pace N/A Included Included Included
 Respiration N/A Included Included Included
 IBP N/A N/A Included Included
 Temp N/A N/A Included Included
 Arrhythmia N/A N/A Included Included
 Leak Detect N/A N/A Included Included
 Extended Lead N/A N/A Optional Included
 Cardiac Output N/A N/A N/A Included
 Fetal/Maternal N/A N/A N/A Included
 Internal Battery Optional Optional Optional Included
 Peak Detect Optional Optional Optional Included
 Alarm N/A Optional Optional Included

 • NIBP-1010.jpg
  เครื่องจำลองสัญญาณชีพ รุ่น NIBP-1010 มี Feature หลักๆดังนี้ หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ แสดงผลหลายพารามิเตอร์ สามารถใช้งานเป็น Manometer วัดแรงดันที่ ± 500 mmHg สามารถจำลองสัญญาณ NIBP ...

 • NIBP-1020.jpg
  เครื่องจำลองสัญญาณชีพ รุ่น NIBP-1020 มี Feature หลักๆดังนี้ หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ แสดงผลหลายพารามิเตอร์ สามารถใช้งานเป็น Manometer วัดแรงดันที่ ± 500 mmHg สามารถจำลองสัญญาณ NIBP ...

 • NIBP-1030.jpg
  เครื่องจำลองสัญญาณชีพ รุ่น NIBP-1030 มี Feature หลักๆดังนี้ หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ แสดงผลหลายพารามิเตอร์ สามารถใช้งานเป็น Manometer วัดแรงดันที่ ± 500 mmHg สามารถจำลองสัญญาณ NIBP ...

 • NIBP-1040.jpg
  เครื่องจำลองสัญญาณชีพ รุ่น NIBP-1040 มี Feature หลักๆดังนี้ หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ แสดงผลหลายพารามิเตอร์ สามารถใช้งานเป็น Manometer วัดแรงดันที่ ± 500 mmHg สามารถจำลองสัญญาณ NIBP ...

 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับมาตรฐาน IEC

 • วิเคราะห์การทำงานของเครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) และ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker)

 • เครื่องจำลองสัญญาณชีพสำหรับทดสอบ Electrocardiograph, Patient Monitor, Bedside Monitor

 • เครื่องวัดแรงดัน บวก/ลบ สำหรับสอบเทียบ Sphygmomanometer แบบปรอทและเข็ม, Vacuum Regulator, Pressure Gauge, Mobile Suction

 • เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่อง Infusion Pump และ Syringe Pump

 • เครื่องมือสำหรับสอบเทียบ Oxygen Flow Meter, Air Flow Meter, Rotameter มีความละเอียดสูง

 • เครื่องสอบเทียบเครื่อง Ultrasound Therapy
Visitors: 274,454