(ปิดหน้าต่าง)

ตู้อุ่นน้ำเกลือ รุ่น WS-02

 

WS-02 เป็นตู้ทำความร้อนระบบปิด สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณภูมิห้อง ถึง 60 °C เหมาะสำหรับใช้งานอุ่นสารละลาย (น้ำเกลือ) เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการแพทย์ เพื่อให้สะดวกต่อการนำมาใช้ โดยรักษาอุณหภูมิให้คงที่พร้อมใช้เสมอ ตัวเครื่องผ่านการสอบเทียบอุณหภูมิ และทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 60601-1

 
คุณสมบัติทั่วไป
 • เป็นเครื่องสำหรับอุ่นสารละลาย ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30  ขวด โดยใช้ความร้อน 
 • สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่เหนืออุณหภูมิห้อง 5 °C ถึง 60 °C พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ 
 • สามารถใช้งานได้ทั้งแบบกำหนดเวลา (Automatic) แบบต่อเนื่อง (Manual)
 • เป็นผลิตภัณฑ์  ISOTECH  ประเทศไทย รับประกัน  1 ปี
 
 
 

Specification:

ความจุน้ำเกลือโดยประมาณ 30 ขวด
การควบคุมอุณหภูมิ 5 °C เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 60 °C
ชุดทำความร้อน 800 วัตต์
การใช้ไฟฟ้า 220 V. 50 Hz.
วัสดุที่ใช้ Stainless Steel ผนัง 2 ชั้น กรุด้วยฉนวนกันความร้อน, ประตูกระจกใสหนา 5 มิลลิเมตร
ขนาด 60 x 60 x 80 เซนติเมตร โดยประมาณ
ชั้นตะแกรง 2 ชั้น
ถาดรองน้ำ 1 ถาด
แผ่นกรองอากาศ 1 แผ่น
มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า IEC 60601-1
 

 • td-03.png
  TD-03 เป็นตู้ทำความร้อนระบบปิด สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณภูมิห้อง ถึง 80°C เหมาะสำหรับใช้งานให้ความร้อนอบแห้งสายยาง สายเครื่องช่วยหายใจ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องกา...

 • td-04.png
  TD-04 เป็นตู้ทำความร้อนระบบปิด สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณภูมิห้อง ถึง 80°C เหมาะสำหรับใช้งานให้ความร้อนอบแห้งสายยาง สายเครื่องช่วยหายใจ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องกา...

 • td-05.jpg
  TD-05 เป็นตู้ทำความร้อนระบบปิด สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณภูมิห้อง ถึง 80°C เหมาะสำหรับใช้งานให้ความร้อนอบแห้งสายยาง สายเครื่องช่วยหายใจ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องกา...

 • ws-01.jpg
  WS-01 เป็นตู้ทำความร้อนระบบปิด สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณภูมิห้อง ถึง 60°C เหมาะสำหรับใช้งานอุ่นสารละลาย (น้ำเกลือ) เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการแพทย์ เพื่อให้สะดวกต่อก...
Visitors: 274,463