(ปิดหน้าต่าง)

ตู้อบสายยาง สายเครื่องช่วยหายใจ รุ่น TD-05

 

TD-05 เป็นตู้ทำความร้อนระบบปิด สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณภูมิห้อง ถึง 80 °C เหมาะสำหรับใช้งานให้ความร้อนอบแห้งสายยาง สายเครื่องช่วยหายใจ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องการทำให้แห้งด้วยความร้อนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าการปล่อยให้แห้งตามปกติ ผ่านการสอบเทียบอุณหภูมิ และทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 60601-1

 
คุณสมบัติทั่วไป
 • เป็นเครื่องสำหรับอบแห้ง สายยาง สายเครื่องช่วยหายใจ ขนาด 1,200 ลิตร สามารถอบแห้งสายตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงสายสำหรับ เครื่องช่วยหายใจ  เครื่องดมยาสลบ  อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่น ๆ ได้พร้อมกันถึง 200 เส้น โดยใช้ความร้อน
 • สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่เหนืออุณหภูมิห้อง  5 °C ถึง  80 °C พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ด้วย ไมโครโปรเซสเซอร์ 
 • สามารถใช้งานได้ทั้งแบบกำหนดเวลา (Automatic) แบบต่อเนื่อง (Manual)
 • เป็นผลิตภัณฑ์  ISOTECH  ประเทศไทย รับประกัน  1 ปี
 
 
 

Specification:

ความจุ 1,200 ลิตร
ช่องเสียบสายยาง 200 ช่อง
การควบคุมอุณหภูมิ 5 °C เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 80 °C
ชุดทำความร้อน 2,000 วัตต์
การใช้ไฟฟ้า 220 V. 50 Hz.
วัสดุที่ใช้ Stainless Steel ผนัง 2 ชั้น กรุด้วยฉนวนกันความร้อน, ประตูกระจกใสหนา 5 มิลลิเมตร (2 บาน)
ขนาด 155 x 56 x 195 เซนติเมตร โดยประมาณ
ชั้นตะแกรง 5 ชั้น (เต็มตู้)
ถาดรองน้ำ 1 ถาด
แผ่นกรองอากาศ 1 แผ่น
มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า IEC 60601-1
 

 • td-03.png
  TD-03 เป็นตู้ทำความร้อนระบบปิด สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณภูมิห้อง ถึง 80°C เหมาะสำหรับใช้งานให้ความร้อนอบแห้งสายยาง สายเครื่องช่วยหายใจ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องกา...

 • td-04.png
  TD-04 เป็นตู้ทำความร้อนระบบปิด สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณภูมิห้อง ถึง 80°C เหมาะสำหรับใช้งานให้ความร้อนอบแห้งสายยาง สายเครื่องช่วยหายใจ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องกา...

 • ws-01.jpg
  WS-01 เป็นตู้ทำความร้อนระบบปิด สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณภูมิห้อง ถึง 60°C เหมาะสำหรับใช้งานอุ่นสารละลาย (น้ำเกลือ) เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการแพทย์ เพื่อให้สะดวกต่อก...

 • ws-02.jpg
  WS-02 เป็นตู้ทำความร้อนระบบปิด สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณภูมิห้อง ถึง 60°C เหมาะสำหรับใช้งานอุ่นสารละลาย (น้ำเกลือ) เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการแพทย์ เพื่อให้สะดวกต่อก...
Visitors: 274,484