(ปิดหน้าต่าง)

ตู้อุ่นสารละลาย/ตู้อบสายยาง

ตู้อุ่นสารละลาย ตู้อุ่นน้ำเกลือ ตู้อบสายยางเครื่องช่วยหายใจ อุ่นผ้า อบอุปกรณ์แสตนเลส สำหรับใช้ในงานจ่ายกลาง ห้องผ่าตัด วิสัญญี ผ่านการสอบเทียบและทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 60601-1


 • td-03.png
  TD-03 เป็นตู้ทำความร้อนระบบปิด สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณภูมิห้อง ถึง 80°C เหมาะสำหรับใช้งานให้ความร้อนอบแห้งสายยาง สายเครื่องช่วยหายใจ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องกา...

 • td-04.png
  TD-04 เป็นตู้ทำความร้อนระบบปิด สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณภูมิห้อง ถึง 80°C เหมาะสำหรับใช้งานให้ความร้อนอบแห้งสายยาง สายเครื่องช่วยหายใจ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องกา...

 • td-05.jpg
  TD-05 เป็นตู้ทำความร้อนระบบปิด สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณภูมิห้อง ถึง 80°C เหมาะสำหรับใช้งานให้ความร้อนอบแห้งสายยาง สายเครื่องช่วยหายใจ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องกา...

 • ws-01.jpg
  WS-01 เป็นตู้ทำความร้อนระบบปิด สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณภูมิห้อง ถึง 60°C เหมาะสำหรับใช้งานอุ่นสารละลาย (น้ำเกลือ) เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการแพทย์ เพื่อให้สะดวกต่อก...

 • ws-02.jpg
  WS-02 เป็นตู้ทำความร้อนระบบปิด สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณภูมิห้อง ถึง 60°C เหมาะสำหรับใช้งานอุ่นสารละลาย (น้ำเกลือ) เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการแพทย์ เพื่อให้สะดวกต่อก...
Visitors: 274,429