เครื่องจำลองสัญญาณค่าออกซิเจนในเลือด  Index 2 Pulse Oximeter Simulator Index 2

 

 

 

 

รายละเอียด

เครื่องสร้างสัญญาณเทียม ค่าเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนในเลือด

(Pulse Oximeter Simulator รุ่น Index 2 XLFE)

  

 

 

1. คุณสมบัติทั่วไป

      1.1 เป็นเครื่องสร้างสัญญาณเทียมของค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดแดง ตั้งแต่ 35 % ถึง 100%  และค่าอัตราการเต้นของหัวใจได้ตั้งแต่ 30 ถึง 250 ครั้งต่อนาที

      1.2 สามารถสร้างสัญญาณเทียมของค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดแดงได้หลายรูปแบบตามอาการที่เกิดขึ้นของคนไข้ ดังนี้

            1.2.1 Normal Patient

            1.2.2 Normal/ Tap,NormalShiver

            1.2.3 Patient with a weak Pulse

            1.2.4 Weak / Tap, Weak Shiver

            1.2.5 Geriatric Patient

            1.2.6 Obese Patient

            1.2.7 Bradycardia

            1.2.8 Bard / Shiver

            1.2.9 Tachycardia

            1.2.10 Hypox,  Hypox / Tap, Hypox / Shiver, Neonate, Neonate / Shiver

       1.3 สามารถเลือกใช้ตรวจสอบเฉพาะสาย Probe (Electrical Probe Test) หรือ ตรวจสอบค่าความแม่นยำของค่า Pulse Oximeter (Oximeter Test) หรือ ทำการตรวจสอบตั้งแต่สาย Probe จนถึงเครื่องได้ในเครื่องเดียวกัน

       1.4 ภายในเครื่องมีค่า R- curve ของ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดแดง   10 ชนิด และผู้ใช้สามารถ ใส่ค่า R- curve  เพิ่มได้อีก 6 ชนิด

       1.5 สามารถสร้างสัญญาณเลียนแบบของการเคลื่อนไหว และ ระดับออกซิเจนในเส้นเลือดแดง

       1.6 มี RS 232 Port

       1.7 เป็นผลิตภัณฑ์  Fluke Biomedical Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

        2.1 ความสามารถในสร้างสัญญาณเทียม  % Oxygen

              2.1.1  สามารถสร้างสัญญาณเทียมของค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดแดง ตั้งแต่ 35 % ถึง 100% มีความแน่นอน (Resolution) 1 %

              2.1.2 ความเที่ยงตรงที่ระดับ   100 – 75 %   มีความเที่ยงตรง  ± 1 % ±  ค่าความเที่ยงตรงของเครื่อง Pulse Oximeter ที่นำมาทดสอบและที่ระดับ   74 – 50 %   มีความเที่ยงตรง ± 3 % ±  ค่าความเที่ยงตรงของเครื่อง Pulse Oximeter ที่นำมาทดสอบ

              2.1.3 ความสามารถในการทำซ้ำ (Repeatability) ±1 SD.

        2.2 สามารถผลิตสัญญาณอัตราการเต้นของหัวใจ   ได้ตั้งแต่ ช่วง  30 – 250  ครั้งต่อนาที ความแน่นอน (resolution) 1 ครั้งต่อนาที

        2.3 ขนาดของรูปคลื่น  ช่วงความแรงของสัญญาณ  ช่วง 0  ถึง  100 % ของขนาด Plethhysmographic  ปกติ มีความแน่นอน(resolution)  1 %

        2.4 สามารถแสดงค่าเป็นตัวอักษรและตัวเลข บนจอ LCD แบบ Super twist  ขนาด  2 บรรทัด แต่ละบรรทัด มี 24 ตัวอักษร

3.อุปกรณ์ประกอบ

        3.1 Electrical simulation and probe test cable for Nellcor and Ohmeda           1 set

        3.2 User  manual                                                                                     1 เล่ม

        3.3 AC Adapter  for Battery  charger                                                          1 อัน

 

เงื่อนไขเฉพาะ       

        1. รับประกัน  1  ปี  เป็นเครื่องใหม่ พร้อมใบรับประกันและใบรับรองผ่านการ Calibrate จากโรงงานผู้ผลิต

        2. เป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมแสดงเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

        3. มีช่างที่ผ่านการอบรมพร้อมแสดงเอกสารรับรองจากโรงงาน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 35,910