เครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องกระตุกหัวใจ(Defibrillator)  Impulse 7000 DP Defibrillator / External Pacer Analyzer รุ่น Impulse 7000 DP

เครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องกระตุกหัวใจ

(Defibrillator / External Pacer Analyzer)

รุ่น Impulse 7000 DP

 

 

 

 

 

คุณลักษณะทั่วไป

    1.เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงาน ของเครื่อง Defibrillator และเครื่อง External  Pacemaker ในเครื่องเดียวกัน

    2.สามารถตรวจวิเคราะห์การทำงานของเครื่อง Defibrillator ที่ใช้เทคโนโลยีของ Lown , Edmark ,Trapezoidal, DC bi-phasic , AC pulsed bi-phasic และ AED

    3.สามารถตรวจวัดค่าเวลาของสัญญาณ Synchronize Time หรือ Cardioversion Delay Time ได้

    4.มีรูปคลื่นสัญญาณ ECG และ สัญญาณ อื่น ๆ เพื่อทดสอบเครื่อง

    5.จอแสดงผลเป็นแบบ LCD

    6.โครงสร้างเป็น พลาสติคอย่างดี มีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

    7.สามารถทำงานได้ด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Volts 50 Hz และจากแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในเครื่องพร้อมอุปกรณ์ชาร์จ

    8.สามารถควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์โดยผ่าน USB port

    9.เป็นเครื่องที่ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย CE : IEC/EN61010-1  2nd Edition Pollution degree2 CSA : CAN/CSA-C2.2 No.60101.1  UL61010-1, C-Tick : Australian EMC, European EMC : EN61326-1

    10.เป็นผลิตภัณฑ์  Fluke Biomedical ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณลักษณะทางเทคนิค

    1.แสดงผลในการอ่านได้ทั้งตัวอักษร และตัวเลข

    2.สามารถวัดพลังงานที่ส่งออก ได้ตั้งแต่ 0.1 - 600 Joules

    3.ความเที่ยงตรง ที่ระดับ   0.1 – 360 จูลน์ ± 1% ของค่าที่อ่านได้ + 1 จูลน์

                           ที่ระดับ  360 – 600 จูลน์ ± 1% ของค่าที่อ่านได้ + 0.1 จูลน์ 

    4. ค่าความต้านทานระหว่าง Paddle มีค่า  50  โอห์ม ความเที่ยงตรง 1% non inductive (< 2uH)

    5. สามารถวัดค่ากระแสของพลังงานที่ส่งออกได้ ในช่วง 0.4 A – 100 A

    6. ความเที่ยงตรง ± 1% ของค่าที่อ่านได้ +0.1 A

    7. สามารถวัดค่าศักย์ไฟฟ้าของพลังงานที่ส่งออกได้ ตั้งแต่ 20 – 5000 โวลต์

    8. ความเที่ยงตรง ที่ระดับ   0.1 – 360 จูลน์ ที่ระดับ  360 – 600 จูลน์ ± 1% ของค่าที่อ่านได้ + 2 โวลต์

    9. สามารถวัดความกว้างของรูปคลื่น (Pulse width) ตั้งแต่  1 - 50 ms. ความเที่ยงตรง ± 0.1 ms.

    10. สัญญาณส่งสัญญาณออกไปที่ออสซิลโลสโคป ได้

    11. สามารถวัดค่าเวลาในการชาร์จพลังงานของเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์ได้ ตั้งแต่ 0.1 – 100 s.

          ความเที่ยงตรง ± 0.05 s. 

     12. สามารถกำเนิดสัญญาณ  เพื่อการทดสอบ เช่น

          12.1 รูปคลื่น ECG ปกติมาตรฐาน 12 ลีด โดยติดอีเลคโตรด 10  จุด ความถี่ 30 – 360 ครั้งต่อนาที

          เปลี่ยนได้ครั้งละ 1  BPM

          12.2 รูปคลื่น อีซีจี ผิดปกติ

          12.3 รูปคลื่น Sine  ความถี่ 0.05, 0.5, 5, 10 40, 50, 60, 100, 150 และ 200 Hz.

          12.4 รูปคลื่น สามเหลี่ยม ความถี่ 2 Hz และ 2.5 Hz.

          12.5 รูปคลื่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า ความถี่ 2 Hz. และ 0.125 Hz.

          12.6 สัญญาณ Pulse ความถี่  30  และ 60 ครั้งต่อนาที ความกว้างของ สัญญาณ 60 ms.

          12.7 สัญญาณเทียมของ Transvenous pacer pulse

    13. คุณสมบัติส่วนวิเคราะห์การทำงานของเครื่อง Transcutaneous  pacemaker มีดังนี้

          สามารถเลือกความต้านทานทดสอบได้ดังนี้

          13.1 สัญญาณจากเครื่อง ดีฟิบริลเลเตอร์ ความต้านทานคงที่ 50 W  ความเที่ยงตรง ± 1%

                  (non inductive < 2uH)

          13.2 สัญญาณจาก Pacemaker ความต้านทานแปรเปลี่ยนตั้งแต่ 50 W ถึง 1500W ความเที่ยงตรง ± 1%      

                 (non inductive < 2uH)

          13.3 สามารถวัดความกว้างของรูปคลื่นได้ในช่วง 1 – 100 ms.ความเที่ยงตรง ± 0.5% ของค่าที่อ่านได้ 

                +  0.01   ms.

          13.4 สามารถวัดอัตราของ Pulse ได้ตั้งแต่ 5 – 800 PPM ความเที่ยงตรง ± 0.5% ของค่าที่อ่านได้

                 + 0.1 PPM

          13.5  สามารถวัดกระแสไฟฟ้าได้ในช่วง 4 – 250 mA ความเที่ยงตรง ± 1% ของค่าที่อ่านได้+ 0.02 mA.

          13.6 สามารถวัดช่วง Sensed Refractory period ได้ในช่วง 15 – 500 msความเที่ยงตรง ± 1 ms

          13.7 สามารถวัดช่วง Refractory period ได้ในช่วง 20 – 500 msความเที่ยงตรง ± 1 ms

          13.8 สามารถวัดอัตรา Pacer pulse ได้ตั้งแต่  20 – 200 PPM

     14. รับประกันไม่น้อยกว่า  1  ปี   เป็นเครื่องใหม่ พร้อมใบรับรองผ่านการ Calibrate  จากโรงงานผู้ผลิต

 

กรุณากรอกข้อความ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 35,910