เครื่องวิเคราะห์การทำงานของตู้อบเด็ก INCU II

 

คุณสมบัติหลัก

• ช่วยให้สามารถทำการวัดความชื้น การไหลของอากาศ

เสียง และอุณหภูมิได้ พร้อมกันจาก 6 จุด

• แสดงผลผ่าน/ไม่ผ่าน และผลการทดสอบแบบRealtime

บนจอ LCD ขนาดใหญ่

• คุณสมบัติไร้สาย ช่วยให้สามารถดาวน์โหลดผลการ

ทดสอบและข้อมูลได ้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

• โพรบวัดอุณหภูมิมีสีตรงกับสีของพอร์ตอินพุต ช่วยให ้

เตรียมการทดสอบได้ง่ายขึ้น

• มีทั้งการทดสอบตามมาตรฐานและตัวเลือกการทดสอบ

ทั่วไป ซึ่งช่วยให้คุณทำการทดสอบเสร็จได้ ใน 15 นาที

• ดีไซน์กะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก 

• สร้างขั้นตอนการทดสอบตามความต้องการของคุณเอง

สำหรับการทดสอบที่เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

• สามารถเลือกอินเตอร์เฟสได้ 10 ภาษา

• มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากลทั้งหมด รวมถึง IEC

60601-2-19, IEC 60601-2-20 และ IEC 60601-2-21

ดาวน์โหลด Specificate ภาษาไทย

Visitors: 35,910