เครื่องสร้างสัญญาณชีพ ECG

เป็นเครื่องจำลองสัญญาณชีพของผู้ป่วย เป็นสัญญาณ ECG ในหลายรูปแบบ ทั้งปกติและผิดปกติ ผู้ใช้สามารถใช้ทดสอบเครื่อง ECG Recorder,ECG Monitor หรือเครื่องแสดงสัญญาณ ECG ในรูปแบบต่างๆ


 • เครื่องสร้างสัญญาณชีพ (Patient Simulator รุ่น MPS 450) คุณสมบัติทั่วไป - เป็นเครื่องสร้างสัญญาณชีพ สำหรับการทดสอบการทำงานของ เครื่อง Bedside Monitor , ECG Recorder โดยสามาร...

 • ps410.jpg
  เครื่องสร้างสัญญาณเทียมคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รุ่น PS-410 1.คุณสมบัติทั่วไป 1.1 เป็นเครื่องสร้างสัญญาณเทียมคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบปกติ 12 ลีด คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ 35 ชนิด 1.2 สามา...

 • ps420.jpg
  รายละเอียด เครื่องสร้างสัญญาณเทียมคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รุ่น PS-420 1. คุณสมบัติทั่วไป 1.1 เป็นเครื่องสร้างสัญญาณเทียมคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบปกติ 12 ลีด คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ 35 ชนิด 1.2...

 • prosim 2.JPG
  รายละเอียดเครื่องสร้างสัญญาณเทียมสัญญาณชีพรุ่น PROSIM - 2 คุณสมบัติทั่วไป 1.สามารถสร้างสัญญาณเทียมสัญญาณชีพ ดังนี้ 1.1 คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบปกติ 12 ลีด 1.2 คลื่นไฟฟ้า...

 • download (1).jpg
  รายละเอียด เครื่องสร้างสัญญาณชีพรุ่น Prosim 3 W / CO / FE คุณสมบัติทั่วไป1. เป็นเครื่องสร้างสัญญาณชีพ สำหรับการทดสอบการทำงานของ เครื่อง Patient Monitor, ECG Recorder โดยส...
Visitors: 35,910