เครื่องตรวจสอบแรงดัน DPM4

 

 

 

 

เครื่อง Parameter Tester

รุ่น  DPM 4 – 1G

 

 

 

 

 

1.ความต้องการ

          เครื่องตรวจสอบค่ามาตรฐาน  แรงดันบวก   แรงดันลบ และอุณหภูมิ  ในเครื่องเดียวกัน

2.คุณสมบัติทั่วไป

          2.1 เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวัดค่าแรงดัน ทั้งแรงดันบวกและแรงดันลบ

          2.2  มีท่อสำหรับใส่แรงดันที่ต้องการตรวจวัด โดยสามารถเลือกมาตรา การวัดได้ไม่น้อยกว่า 8 มาตรา     

                พร้อมแสดงค่าเป็นตัวเลขบนจอ LCD

          2.4 สามารถวัดค่าอุณหภูมิ โดยเลือกการแสดงค่าอุณหภูมิเป็นเซลเซียส หรือ ฟาร์เรนไฮต์ ได้ (อุปกรณ์เพิ่ม)

          2.5 เป็นผลิตภัณฑ์ Fluke Biomedical Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3.คุณสมบัติทางเทคนิค

          3.1 ช่วงการวัดค่าแรงดัน

                3.1.1 ตั้งแต่ – 700  ถึง + 5000   มิลลิเมตรปรอท       

                3.1.2 Resolution 1 มิลลิเมตรปรอท  

                3.1.3 สามารถเลือกมาตราการวัดได้  8 มาตรา ดังนี้

                        mmHg,   mBar,  cmH2O,   PSI,  InHg,   InH2O,  kgcm2,   kPa

          3.2  ช่วงการวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ - 200 ถึง  +750°C (อุปกรณ์เพิ่ม)

          3.3  ทำงานด้วยแบตเตอรี่

 

*****รับประกัน  1 ปี

Visitors: 35,910